Đau đầu với việc đăng ký ngành nghề kinh doanh

Đau đầu vì đăng ký ngành nghề kinh doanh

Đã bao giờ bạn bị rơi vào một tình huống đau đầu vì đăng ký ngành nghề kinh doanh? Chào Bạn! Theo Luật định thì khi thành lập doanh nghiệp, Bạn phải đăng ký ngành nghề kinh doanh, do chưa lường hết thực tế kinh doanh trong tương lai nên khi thành lập, chủ doanh…

Details