Doanh nghiệp nhỏ làm lơ báo cáo thuế

Khi doanh nghiệp nhỏ “lơ” báo cáo thuế

Đăng ký kinh doanh dễ dàng, không đòi hỏi thủ tục rườm rà khiến nhiều cơ sở sản xuất, doanh nghiệp nhỏ đi lên từ hộ gia đình tổ chức hoạt động hết sức đơn giản và không ít chủ doanh nghiệp không nắm rõ các quy định về thuế. Không hiểu rõ, không chấp hành…

Details