Cách đặt tên doanh nghiệp

Cách Đặt Tên Công Ty, Tên Doanh Nghiệp

Trước khi thành lập doanh nghiệp, chúng ta nên tìm hiểu cách cách đặt tên doanh nghiệp sao cho đúng pháp luật và tạo thương hiệu công ty trong tương lai. Vấn đế đặt tên doanh nghiệp rất quan trọng. Theo luật định: Tên doanh nghiệp phải viết được bằng các chữ cái trong Bảng…

Details