Thành lập công ty cần bao nhiêu vốn?

Thành lập công ty cần bao nhiêu vốn? Chưa biết Thành lập công ty cần bao nhiêu vốn như thế nào? Hoặc phải có bao nhiêu vốn để thành lập doanh nghiệp theo  qui định hay trách nhiệm trước và sau khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn phải làm sao.. Gặp cô…

Details

Thành lập công ty phải đóng thuế gì?

Thành lập công ty phải đóng thuế gì? Công ty mới thành lập phải đóng thuế gì? Rồi đôi khi bạn tự hỏi doanh nghiệp mình nên đóng thuế ít hay ít đóng thuế ? Chúng tôi đồng ý với bạn rằng thuế cũng là chi phí của doanh nghiệp mình Các bạn trẻ mạnh…

Details