Doanh nghiệp nhỏ yếu thế

Doanh nghiệp nhỏ yếu thế một phần do tư duy làm chủ trong môi trường kinh doanh tri thức và thói quen ít sử dụng dịch vụ tư vấn doanh nghiệp hay tham vấn từ các chuyên gia về lĩnh vực phát triển doanh nghiệp … Theo ông Nguyễn Đức Bình, Giám đốc Trung tâm…

Details

Đăng ký kinh doanh theo luật doanh nghiệp

Đăng ký kinh doanh ngành nghề pháp luật không cấm và chỉ một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện, còn lại tất cả ngành nghề bạn tự do kinh doanh theo Luật doanh nghiệp, được giới dân doanh rất phấn khởi Ngành nghề kinh doanh có điều kiện hay gọi là ngành nghề…

Details