Doanh nghiệp nhỏ đi lên bằng nội lực

Người dân và doanh nghiệp nhỏ đóng góp thuế không phải là nhỏ? Hay doanh nghiệp đầu tư trực tiếp (FDI) đóng góp thuế chưa hẳn là lớn? Bà Deborah Day, Trưởng phòng Phát triển và quy hoạch Thành phố Victoria đến từ Canada đã chia sẻ những kinh nghiệm phát triển kinh tế địa…

Details