Doanh nghiệp nhỏ làm lơ báo cáo thuế

Khi doanh nghiệp nhỏ “lơ” báo cáo thuế

Đăng ký kinh doanh dễ dàng, không đòi hỏi thủ tục rườm rà khiến nhiều cơ sở sản xuất, doanh nghiệp nhỏ đi lên từ hộ gia đình tổ chức hoạt động hết sức đơn giản và không ít chủ doanh nghiệp không nắm rõ các quy định về thuế. Không hiểu rõ, không chấp hành…

Details
Chặn doanh nghiệp đánh võng hóa đơn

Chặn doanh nghiệp “đánh võng” hóa đơn

Từ 1-1-2014, Luật Thuế giá trị gia tăng (VAT) sửa đổi chính thức có hiệu lực, với chính sách thuế này, cơ quan thuế đang hy vọng ngăn chặn hiệu quả hơn trong việc chống gian lận thuế VAT. Đây là lĩnh vực đang làm ngành thuế mất nhiều thời gian và ngân sách Nhà…

Details